Overenskomst med sygesikringen

Overenskomst med Sygesikringen

Klinikken har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at du får tilskud fra Region til behandling og træning, når du har en henvisning fra lægen.

Behandling uden henvisning

Vi behandler også (og du kan træne) uden henvisning fra lægen.
Hvis du er medlem af sygesikring Danmark kan du få tilskud..

Tilskud fra sygeforsikringen “Danmark”

Er du medlem af “Danmark” får du yderligere tilskud til behandlingen. Du får samme tilskud uanset, hvilken gruppe du er i og både med og uden læge henvisning. Vi indberetter automatisk til “Danmark”, hvis du ved første behandling oplyser, at du er medlem.

Forsikring

Bliver din behandling dækket af et forsikringsselskab, kan afregning enten ske, ved at du selv lægger ud og får refunderet udgiften hos forsikringsselskabet eller ved at vi sender regningen direkte til forsikringsselskabet. Sidstnævnte kræver en skriftlig bekræftelse fra selskabet, hvor dækningsomfanget samt referencenummer tydeligt fremgår.