Transporten til klinikken bliver berørt af vejarbejde de næste 5 uger!!

Transporten til klinikken bliver berørt af vejarbejde de næste 5 uger!!

Der er nu  åbnet op for gennemkørsel fra Rundinsvej, og ind til klinikken, mellem det “gamle” grønne hus og køreskolens lokaler.

Vi håber, det kan gøre det lidt nemmere at komme ind til klinikken.


Gribskov Kommune skal istandsætte krydset Vestergade – Rundinsvej med

ny asfalt. Arbejdet er startet i uge 31 og forventes afsluttet i uge 38.

Det betyder omfattende gravearbejde så man er desværre nødsaget til at afspærre

krydset helt, hvilket giver en del omkørsel!

For at komme til Vestergade og klinikken bliver ”Sivegaden” – dvs. Vestergade og Frederiksborgvej frem til Badstuevej – åbnet for færdsel i begge retninger – dog kun for det mest nødvendige.

For alle der har mulighed for det, vil vi anbefale at I parkerer på den anden side af Gadekæret, så ”Sivegaden” Vestergade/Frederiksborgvej/ Badstuevej hovedsageligt bliver brugt af gangbesværede.

 

Vi beklager de gener det giver og håber på jeres forståelse – Vi glæder os til at se jer og at I når frem til os 

 

 

Share This