Parkinson

Træningen har til formål at modvirke følgerne af Parkinsons’ sygdom og heraf eventuelle følgende funktionsnedsættelser.
Share This